Enviar per e-mail Imprimir RSS
Comparteix
Recomana aquesta pàgina a un amic

Festa de l'Assumpció de la Mare de Déu - PARTICIPACIÓ A N U L · L A D A

Dia: Dissabte 15 d'agost del 2020

Hora: 12:00

Lloc: Església de Santa Maria dels Turers, Banyoles

Un any més, la Coral VEUS DE L'ESTANY, de Banyoles, participa amb els seus cants, a la Missa de Solemnitat de la Mare de Déu.
Hi interpretarà els Cants propis de la missa:
Cant d'entrada: MAGNIFICAT
'Senyor tingueu pietat'
'Glòria' 
Salm: EL SENYOR HA FET EN MI MERAVELLES, SANT EL SEU NOM
'Al·leluia' 
Ofertori: PREGÀRIA, de Martirià Font
'Sant, sant, sant' i 'Anyell de Déu'
Comunió: QUANTES COSES A LA VIDA
Final: GOIGS

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ

Cantarem amb alegria vostres goigs, Verge sagrada.
Ajudeu-nos, o Maria, dels Turers intitulada.

Vostra santa Assumpció celebrem els cristians:
fent en Vós oració es guanyen tresors molt grans.
En nostra mort, Mare pia, sereu la nostra advocada.
Ajudeu-nos, o Maria dels Turers intitulada.

De Banyoles sou Patrona, i vostra mà sobirana
molts favors i gràcies dóna al qui amb fe a Vós s’encomana.
La ciutat de nit i dia queda en Vós ben confiada.
Ajudeu-nos, o Maria dels Turers intitulada.

Puig de Jesús, Mare pia, i dels Sants sou estimada,
Ajudeu-nos, o Maria dels Turers intitulada.